1 of 1

Belgium - België

Lesson 1 of 1

Familieplanning in België

Video Lesson

Written Lesson

Familieplanning in België

Dr. Willem Ombelet geeft uitleg over de Belgische aanpak van infertiliteit.

 • Familieplanning in België
 • Het proces van natuurlijke conceptie
 • Wanneer moet u een vruchtbaarheidsonderzoek laten uitvoeren?
 • Factoren bij het kiezen van een fertiliteitskliniek
 • Wet- en regelgeving voor vruchtbaarheidsbehandelingen
 • Vruchtbaarheidstesten en -behandeling
 • Orale medicatie
 • Intra-uteriene inseminatie
 • IVF
 • Invriezen van eicellen
 • Gebruik van donorsperma en donoreicellen
 • Draagmoederschap
 • Zwangerschapswens bij lesbische koppels en alleenstaande vrouwen
 • Zwangerschapswens bij homoseksuele koppels
 • Wet- en regelgeving voor vruchtbaarheidsbehandelingen in België

Family Building in Belgium

Dr. Willem Ombelet, Founder, Genk Institute for Fertility Technology and Past President, Belgian Society of Obstetrics and Gynaecology teaches how family building is approached in Belgium.

 • Family Building in Belgium
 • The Process of Unassisted Conception
 • When to Seek Fertility Treatment
 • Factors in Choosing a Clinic
 • Fertility Treatment Laws & Regulations
 • Fertility Testing & Treatment
 • Oral Medications
 • Intrauterine Insemination
 • IVF
 • Social Egg Freezing
 • Donor Sperm & Donor Egg
 • Gestational Surrogacy
 • Family Building for Lesbian Couples & Single Women
 • Family Building for Gay Couples
 • Fertility Treatment Laws & Regulations

The information in this video represents the opinion of the professional interviewed and, as always, we encourage you to seek the medical advice of your own doctor before making treatment decisions.